VIDEOLESSEN

Afleiding van de planeetbaan uit Newton’s gravitatiewet

Planeetbanen***

 

Hoe reken je met

Astronomische getallen

Machten van tien*

 

Eratosthenes* en de

omtrek van de Aarde

 

Io en de lichtsnelheid*

 

Sirius B een witte dwergster*

 

Moeilijkheidsgraad
van * tot ****

 

Studiemap Sterrenkunde

21 september 2023

Prof. dr. Marcel Merk             Waarom is er iets in plaats van niets?
Ieder elementair deeltje kent een antideeltje. Beide deeltjes kunnen niet naast elkaar blijven bestaan maar verdwijnen (annihileren) en laten fotonen achter volgens E=mc2 . Het eerste deeltje dat in het laboratorium ontdekt werd was het anti-elektron dat positron genoemd werd en voorspeld was door Dirac. In het allereerste begin van het Heelal ontstonden uit een punt tijd, ruimte en energie op een wijze die wij niet begrijpen, onze natuurwetten zijn ontoereikend. Tijdens de oerknal moet er ongeveer evenveel materie als antimaterie gevormd zijn. Er was echter iets meer materie dan antimaterie en na een grootschalig annihilatieproces bleef er alleen wat materie over. Dat is de reden dat het tegenwoordige heelal vrijwel geheel uit gewone materie bestaat en dat er zo veel straling in het heelal is (straling afkomstig van de annihilaties). Is er een vijfde kracht nodig om dit te verklaren?
Er geldt een toegangsregeling - nog 10 plaatsen te reserveren

De Weer- en Sterrenkundige Kring Zaanstreek is sinds 1967 een zelfstandige vereniging en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Acht maal per jaar wordt een lezingavond gehouden in de publiekssterrenwacht Vesta, Zuideinde 197 te Oostzaan. Op deze avonden stellen beroepsastronomen, weerkundigen en andere wetenschappers de leden op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Voor het volgen van de lezingen is geen kennis van de wiskunde vereist. Wel wordt voor het kunnen volgen van de voordrachten een basiskennis astronomie of weerkunde gevraagd. Deze kan men door zelfstudie uit talloze publicaties verkrijgen.

 

De contributie bedraagt 35,00 euro per jaar.

Er is een toegangsregeling

voorzitter a.i. F. Rupert
Secretaris J. de Jong - Wezenland 189 -1531 LJ Wormer - tel. 075-6427600
Penningmeester J de Jong - bankrekening NL79 INGB 0000 448193

E-mailadres jandejongwormer@kpnmail.nl
Bestuurslid P. Hengstman

Weer- en Sterrenkundige Kring Zaanstreek

Aangesloten bij de KNVWS

 

Lezingen seizoen 2023-2024. De aanvangstijd is 19.45 uur
Let op! Datums kunnen wijzigen.

Datum: 16-9-2023

26 oktober 2023
Prof. dr. Pieter Cijsouw       
Ons planetenstelsel in wording
Reeds in de Oudheid vormde men zich een beeld van ons planetenstelsel, het bekendst is het stelsel van Ptolemaeus, dat zich in de Middeleeuwen handhaafde. Met Copernicus werd het geocentrische model verlaten en werd voorzichtig overgegaan op een heliocentrisch model. Kepler en Newton werkten dit model uit tot het model dat wij tegenwoordig kennen. De moderne observatietechnieken zoals met ALMA en JWST geven ons nieuwe inzichten in de vorming van ons planetenstelsel.    

Er geldt een toegangsregeling

VRIJETIJDGIDS VOOR GEPENSIONEERDEN
De link naar de vrijetijdgids vindt u
hier

23 november 2023
Dr. Rien Dijkstra

Rode (super-)reuzen: Hoe Goliath in David verandert.

Wanneer lage massa sterren, d.w.z. sterren met 1 tot 8 maal de massa
van de Zon, het einde van hun leven beginnen te naderen, veranderen
ze in rode reuzen. Rode reuzen zijn extreem grote en heldere sterren
die, wanneer op de plaats van de Zon neergezet, de planeten Mercurius,
Venus, en zelfs de Aarde en/of Mars, zouden kunnen verzwelgen. Hoge massa
sterren, d.w.z. sterren van 8 zonsmassa's of meer, veranderen in nog
grotere rode superreuzen, die tot en met de baan van Jupiter of zelfs
Saturnus zouden kunnen reiken. Een goed voorbeeld van zo’n rode superreus is

Betelgeuse in het sterrenbeeld Orion, een ster die, nu hij aan het einde van zijn

leven is gekomen, binnen betrekkelijk korte tijd kan exploderen en we na eeuwen
weer een supernova in ons melkwegstelsel kunnen zien.

Rode (super-)reuzen zijn de voorlopers van relatief kleine hemellichamen, zoals witte dwergen, neutronensterren, en zwarte gaten. In deze lezing wordt ingegaan op de eigenschappen van rode (super-)reuzen, hun belangrijke rol in het heelal, en de vraag hoe deze enorme Goliaths uiteindelijk als supernova transformeren tot nietige Davids.

 

Er geldt een toegangsregeling

25 januari 2024
Martijn van Gelder Universiteit Leiden

JWST en astrochemie

 

Tekst volgt

22 februari 2024 in voorbereiding

21 maart 2024

Prof. dr. Henny Lamers 
De mooiste resultaten van de Hubble en de James Webb Ruimte telescoop

In deze voordracht wordt eerst iets verteld over de bouw en de werking van de Hubble en de James Webb Ruimte Telescopen. Daarna zal een groot aantal spectaculaire foto’s worden getoond en op eenvoudige wijze worden uitgelegd wat daarop te zien is. En natuurlijk ook wat we daarvan geleerd hebben over onder andere: de geboorte en de dood van sterren en over melkwegstelsels met hun zwarte gaten. Natuurlijk komen ook de bijzonder opnamen aan bod waarbij we bijna terug kunnen kijken tot de Oerknal 13,76 miljard jaar geleden.

We zullen zien dat deze Ruimte Telescopen op een aantal gebieden ons denken over de kosmos hebben veranderd.

Er geldt een toegangsregeling

25 april 2024 in voorbereiding

23 mei 2024 in voorbereiding